FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Dhaul Ram Sarki Officer प्रशासन dhaulramsarki2027@gmail.com 9868785952
शिव राज भट्ट शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा shivbhatta66@gmail.com 9844870960
कृष्ण भट्ट अधिकृत छैठौ प्रशासन bhatt.krishna6295@gmail.com ९८४८८१६२९५
ई.मुरलीधर जोशी इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख muralijoshi1992@gmail.com 9810661005
ई.आरती बिस्ट सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा erarati123@gmail.com 9824651578
ई.भान सिंह धामी इन्जिनियर पूर्वाधार विकाश शाखा तथा वाताबरण व्यवस्थापन शाखा sbhan0324@gmail.com 9851224499
ई.सुवास पाठक इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकाश शाखा 9842241406
राम बहादुर धामी सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा 9804650685
दिपक चन्द रोजगार संयोजक chanddipak2050@gmail.com 9840094462
पारश जोशी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9868749634
राम कृष्ण बि.क सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9848400050
घनश्याम थापा सव.इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकाश शाखा
रीता मल्ल महिला विकास निरीक्षक महिला बिकास शाखा
कुन्ती जोशी महिला विकास निरीक्षक महिला विकास शाखा 9849226105
लाल मान तामांङ अ.सव.इन्जीनियर योजना शाखा 9858751134
मान बहादुर खड्का खरिदार राजस्व शाखा , पञ्जिकरण शाखा 9848777661
राज बहादुर राना खरिदार जिन्सी शाखा 9858426059
ओम नाथ ढकाल अ.सव.इन्जीनियर योजना शाखा 9814580928
देव राज राना सहायक चौथो प्रशासन devrajrana10@gmail.com 9848742010
नारायणी अधिकारी कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा 9860802911,9865536656
सरस्वती लामिछाने व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अपरेटर राजस्व शाखा
रमेश खड्का सुपरभाइजर योजना शाखा
काली प्रसाद तिवारी सहायक पाचौ १ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) ito.punarbasmun01@gmail.com ९८४८३१७५१८ , ९८५८४२६०६०
निशा चन्द सहायक चौथो १० नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) ९८४९१६०३५०
रुपा बिस्ट सहायक चौथो २ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) ९८४८४४१९१४
रेखा अवस्थी सहायक पाचौ ४ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) 9868826061
राम विलास राना सहायक पाचौ ५,६ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) 9848494235
राम राज जोशी सहायक चौथो ३ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) ito.punarbasmun03@gmail.com ९८६८८८१८२६
लक्ष्मी दत्त जोशी खरिदार ७ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) ९८५८७५१६९४
भिम सिंह घटाल सहायक चौथो ८ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) 9848756117
करन सिंह धामी सहायक पाचौ ९ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) ९८६७७७५८९४
निर्मला जोशी खरिदार ११ नं वडा कार्यालय (वडा सचिब) 9848647124