FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Dhaul Ram Sarki Officer प्रशासन dhaulramsarki2027@gmail.com 9868785952
शिव राज भट्ट शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा shivbhatta66@gmail.com 9844870960
ई.मुरलीधर जोशी इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख muralijoshi1992@gmail.com 9810661005
ई.आरती बिस्ट सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा erarati123@gmail.com 9824651578
नन्द कुमार देव सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा
दिपक चन्द रोजगार संयोजक chanddipak2050@gmail.com 9840094462
रीता मल्ल महिला विकास निरीक्षक महिला बिकास शाखा
लाल मान तामांङ अ.सव.इन्जीनियर योजना शाखा 9858751134
मान बहादुर खड्का खरिदार राजस्व शाखा , पञ्जिकरण शाखा 9848777661
राज बहादुर राना खरिदार जिन्सी शाखा 9858426059
ओम नाथ ढकाल अ.सव.इन्जीनियर योजना शाखा 9814580928