FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रतिवेदन शिर्षक Documents Post date
आर्थिक बर्ष २०७९।८० फाल्गुन देखि देखि असार मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० फाल्गुन देखि देखि असार मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण .pdf Monday, January 1, 2024 - 15:21
आर्थिक बर्ष २०७९।८० कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० कार्तिक देखि माघ मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण .pdf Monday, January 1, 2024 - 15:20
आर्थिक बर्ष २०७९।८० असोज मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण । PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० असोज मसान्त सम्मको आय ब्यय विवरण .pdf Monday, January 1, 2024 - 15:05
म‍.ले.प. रिपोर्ट आ.व. २०७८।७९ PDF icon 4HEuB1684832331पुनर्वास नगरपालिक, २०७८।७९.pdf Wednesday, April 19, 2023 - 00:00
मिति २०७९ मंसिर देखी माघ सम्मको खर्चको फाँटवारी PDF icon मंसिर देखी माघ.pdf Friday, March 3, 2023 - 00:00
खर्चको फाँटवारी PDF icon qacc2.pdf Wednesday, January 4, 2023 - 15:17
खर्चको फाँटवारी PDF icon acc1.pdf Wednesday, January 4, 2023 - 15:16
मिति २०७९ श्रावण देखि असोज सम्म खर्चको फाटवारी PDF icon श्रावण देखी असोज.pdf Friday, September 23, 2022 - 00:00
खर्चको फाँटवारी चैत मसान्त सम्मको २०७८ PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf Wednesday, February 23, 2022 - 12:43
खर्चको फाँटवारी तथा वित्तीय प्रतिवेदेन आ‍.व. २०७८।०७९ PDF icon आ.व. २०७८।०७९ पौष मसान्त सम्मको.pdf Monday, January 31, 2022 - 15:00

Pages