FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

पुनर्वास नगरपालिकको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

5 days 32 min ago

विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठन पाठन सन्चालन नगर्ने सम्बन्धमा ।

6 days 5 hours ago

कक्षा ८ को परीक्षा फारम भर्ने/भराउने बारे ।

3 weeks 2 days ago

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

1 month 5 hours ago

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

1 month 1 week ago

थप कक्षा सन्चालन सम्बन्धमा ।

2 months 1 week ago

कोभिड–१९ विरुद्ध कक्षा १२ का परीक्षार्थीहरुलाई Astrazeneca खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

4 months 2 weeks ago

विद्यालयमा पठन पाठन सन्चालन सम्बन्धमा ।

4 months 2 weeks ago

IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

5 months 1 day ago

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

5 months 1 week ago

Pages