FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

लेखापरीक्षकहरु खटाइएको सम्बन्धी सूचना ।

2 years 3 months ago

आधारभुत तह (कक्षा ८) को परीक्षा सम्बन्धमा ।

2 years 3 months ago

स्यानिटरी प्याड खरिद एवं सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

2 years 3 months ago

लेखापरीक्षकको नाम सिफारीस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

2 years 4 months ago

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।

2 years 4 months ago

विद्यार्थीहरुका लागि काेभिड-१९ विरुद्धको खाेप दिने सम्बन्धमा ।

2 years 4 months ago

पुनर्वास नगरपालिकको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

2 years 5 months ago

विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठन पाठन सन्चालन नगर्ने सम्बन्धमा ।

2 years 5 months ago

कक्षा ८ को परीक्षा फारम भर्ने/भराउने बारे ।

2 years 5 months ago

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

2 years 6 months ago

Pages