FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति

स्यानिटरी प्याड खरिद एव सप्लाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

3 years 4 months ago

प्रजातन्त्र दिवस मनाउने बारे ।।।

3 years 4 months ago

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

3 years 4 months ago

उत्कृष्ठ बालविकास शिक्षक छनौटको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

3 years 4 months ago

शिक्षण सहयोग अनुदानका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

3 years 5 months ago

विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

3 years 5 months ago

सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

3 years 5 months ago

तलबभत्ता निकासाका लागि विवरण पेश गर्ने बारे ।

3 years 5 months ago

स्यानिटरी प्याड सम्बन्धी सूचना ।

3 years 6 months ago

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

3 years 6 months ago

Pages